Ara
  • calligrator

51. EŞ-ŞEHÎD  • Şehid ne demek?

Şehîd; her zaman, her yerde hazır olan; her şeye şâhit olan; kendisine hiçbir şey gizli olmayan demektir. Allah Teâlâ, her şeyi bilendir. İlminden hiç bir şey gizli olmayandır. Allah, açıkta olanları da bilir, gizli olanları da bilir. O, her şeye şâhittir. Âhirette herkese halini bildirecektir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör