Ara
  • calligrator

5. EL-KUDDÛS  • Kuddüs ne demek?

Kuddûs; hatadan, gafletten, âcizlikten, her türlü eksiklikten uzak, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış, bütün övgülerin üstünde olan demektir. Her türlü ayıptan, kusurdan ve ihtiyaçtan uzak olan, her türlü hayır ve bereketin kaynağı olan mübarek zât demektir. Her türlü eksiklikten, lekeden, pastan, kirden son derece temiz demektir.

Gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi yaratan Allah Teâlâ, kâinâtı akıllara durgunluk verecek bir düzen ile yaratmıştır.[1]


Bekir Topaloğlu, a.g.e., s. 101. [13]


Kaynak : https://www.islamveihsan.com/

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör